Kontakt

Info o firme

Fakturačné údaje


Galteh s.r.o.
Štefánikova 712/40
085 01 Bardejov
Slovenská republika

IČO: 52179494
DIČ: 2120921748
IČ DPH: SK2120921748

Predávajúci je neplatcom DPH.

Bankové spojenie


SK1683300000002301654023

Orgán dozoru


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov1
Odbor výkonu dozoru
Tel. č.: 051/772 15 97
Fax.č.: 051/772 15 96

Adresa prevádzky


Galteh s.r.o.
Štefánikova 712/40
085 01 Bardejov
Slovenská republika
 

Kontakt


+421 908 053 779
 info@interled.sk
Partneri a dodávatelia